> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2015

Záznam přidán/aktualizován: 27. květen 2015 v 08.30 hod.

Jan Broulík

Nedorozumění o ekonomické analýze práva .................................................. 361-377

Magdaléna Svobodová

Evropské agentury v recentní judikatuře Soudního dvora EU ................................ 378-393

Silvie Filanová - Jan Provazník

Praxe evropského zatýkacího rozkazu: můžeme si v Evropě věřit? .......................... 394-407

Martina Gajdošová

Prvé ženy v právnickom vzdelávaní na Slovensku v Československej republike v rokoch

1918-1938 .......................................................................................... 408-426

JUBILEA

Profesor Jan Dvořák pětašedesátiletý .......................................................... 427-428

Životní výročí Karla Eliáše ...................................................................... 429-430

Šedesátiny Josefa Skály .......................................................................... 431-432

RECENZE

Jan Kysela: Ma\enovský Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům. 2014 ............................................................................ 433-436

Jan Malíř: Pipková Petra Joanna. Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU. 2014.................................................................... 437-440

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Klára Hurychová - Marie Koričanská - Tomáš Dočkal: Zpráva z konference: „Právo obchodních korporací aneb čert nikdy nespí".......................................................... 441-444

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz