> Obsahy časopisů pro ESF

Czech Journal of Tourism – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 17. červen 2015 v 13.23 hod.

Úvodní slovo

Informační a komunikační technologie - perpetuum mobile cestovního ruchu

Josef ZELENKA

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 5-17

Abstrakt

Informační a komunikační technologie výrazně ovlivňuje cestovní ruch a tento vliv neustále roste. Předložený článek přehledově analyzuje vliv... více

Klíčová slova

informační a komunikační technologie, ICT, cestovní ruch, E-turismus, GDS, modelování, hyperrealita

Citace

ZELENKA, Josef. Informační a komunikační technologie – perpetuum mobile cestovního ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 1, s. 5-17.

Vybrané psychologicko-sociologické souvislosti cestování

Jiří ŠÍPEK, Jaroslav KACETL, Jiří ŠTYRSKÝ

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 18-29

Abstrakt

Cílem příspěvku je poskytnout přehled některých významných souvislostí vážících se na téma poznávání světa kolem nás, především ve vazbě... více

Klíčová slova

cestovní ruch, kognice, prožitek

Citace

ŠÍPK, Jiří, KACETL, Jaroslav a Jiří ŠTYRSKÝ. Vybrané psychologicko-sociologické souvislosti cestování. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 1, s. 18-29.

Travel and Tourism Marketing - Review

Monika PALATKOVÁ

Sekce / Strany

Articles - review paper / 30-52

Abstrakt

The area of tourism marketing represents a broad variety of themes. Different approaches to the tourism marketing can be depicted in literature of last decades.... více

Klíčová slova

tourism marketing, consumer behaviour, tourism strategic marketing, branding, communication, sustainable marketing

Citace

PALATKOVÁ, Monika. Travel and Tourism Marketing – Review. Czech Journal of Tourism, 2012, vol. 1, issue 1, p 30-52.

Ekonomické aspekty cestovního ruchu - současné směřování výzkumu

Martin ŠAUER

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 53-70

Abstrakt

Článek přináší sondu do výzkumu ekonomických otázek cestovního ruchu. Jeho cílem je vytvořit stručný a strukturovaný přehled aktuálních... více

Klíčová slova

ekonomie cestovního ruchu, modelování poptávky cestovního ruchu, ekonomické dopady cestovního ruchu, rozvoj cestovního ruchu, výzkum cestovního ruchu

Citace

ŠAUER, Martin. Ekonomické aspekty cestovního ruchu – současné směřování výzkumu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 1, s. 53-70.

3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu

Sekce / Strany

Information - oznámení / 71

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu

Karel NEJDL

Sekce / Strany

Information - recenze knihy / 71-72

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz