> Obsahy časopisů pro ESF

Czech Journal of Tourism – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 17. červen 2015 v 13.23 hod.

Úvodní slovo

Environmentalistika cestovního ruchu

Martina PÁSKOVÁ

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 77-113

Abstrakt

Příspěvek se zabývá environmentálními aspekty cestovního ruchu. Životní prostředí je přitom chápáno v jeho širším slova smyslu, tedy jako... více

Klíčová slova

udržitelný cestovní ruch, životní cyklus destinace, únosná kapacita území pro rozvoj cestovního ruchu, sociální směna, autenticita

Citace

PÁSKOVÁ, Martina. Environmentalistika cestovního ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 77-113.

Únosná kapacita v cestovním ruchu

Josef ZELENKA

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 114-134

Abstrakt

Únosná kapacita je často pragmaticky, teoreticky i čistě intuitivně zvažovaným konceptem v souvislosti s udržitelností cestovního ruchu. Její... více

Klíčová slova

únosná kapacita, cestovní ruch, návštěvnický management, LAC, chráněné území

Citace

ZELENKA, Josef. Únosná kapacita v cestovním ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 114-134.

Venkovský cestovní ruch v kontextu rozvoje českého venkova

Ondřej PETR

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 135-155

Abstrakt

Článek stručně prezentuje problematiku vymezení venkova včetně nejčastěji užívaných přístupů, dále nabízí přehled vybraných problémů a... více

Klíčová slova

venkovské oblasti, rozvoj venkova, diverzifikace, cestovní ruch

Citace

PETR, Ondřej. Venkovský cestovní ruch v kontextu rozvoje českého venkova. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 135-155.

Motivace k účasti na aktivitách temného cestovního ruchu

Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA

Sekce / Strany

Articles - výzkumný článek / 156-167

Abstrakt

Článek se zabývá identifikací různých motivů účastníků cestovního ruchu k návštěvě míst a atraktivit cestovního ruchu, které jsou nějakým... více

Klíčová slova

pieta, zábava, poučení, temný cestovní ruch, motivace, Česká republika

Citace

NAVRÁTIL, J. a PÍCHA, K. Motivace k účasti na aktivitách temného cestovního ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 156-167.

Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu se představuje

Petr STUDNIČKA

Sekce / Strany

Information - zpráva / 168-169

Zpráva z 3. Mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu

Sekce / Strany

Information - zpráva / 169-170

Výkladový slovník cestovního ruchu

Jozef KLINDA

Sekce / Strany

Information - recenze knihy / 170-171

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz