> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2015

Záznam přidán/aktualizován: 19. červen 2015 v 10.15 hod.

STATI

Josef Blahož

Magna Carta Libertatum - osmisté výročí .................................................... 449-464

Milan Dubovský

Supranacionalita a prvky supranacionálnej architektúry .................................... 465-483

Jan Broulík

Vztah mezi právem a ekonomií: rozdíly a shody v uvažování ................................ 484-497

Eduard Korpáš

Pozor! Ochranca bez štítu ...................................................................... 498-518

MORS VENIT VELOCITER

Zemřel profesor Stanislav Balík ................................................................ 519-520

RECENZE

Pavel Imitocký: Myška Matěj. Veřejné licence. 2014 .......................................... 521-524

Michal Tomášek: Richard Král et alii. Zbytečně zatěžující transpozice - neodůvodněný gold-

plating směrnic EU v České republice. 2014 .................................................. 525-526

Adriana Švecová: Starý Marek. Přední klenot zemský. Větší zemský soud království českého

v době rudolfínské. 2014 ........................................................................ 526-529

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Radek Jurčík: Zpráva z konference „Implementace nových zadávacích směrnic v České

a Slovenské republice a související ekonomické a právní aspekty" .......................... 530-533

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz