> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.45 hod.

STATI/ARTICLES

Oldřich Dědek: Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura

(Risks and Challenges of Monetary Strategy for Euro Adoption)................3

Edward Stringham, Peter Boettke: The Failings of Legal Centralism

for Helping Stock Markets in Transition.............................22

Jörg Guido Hülsmann: The Political Economy of Moral Hazard...............35

Josef Arit, Petr Pokorný: Model nepozorovaných komponent a jeho využití

při identifikaci společných trendů časových řad

(The Model of Unobservable Components and its Use for Identification

of Time Series Common Trends).................................48

Jiří Nečas: Petrohradský paradox a rovná daň

(Peterbouech Paradox and Flat Tax Rate)............................56

KONZULTACE/CONSULTATIONS

Vít Pošta:Manažerské modely firmy (Managerial Models of a Firm).............63

Jiří Fotr, Lenka Švecová: Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování

(Risk and Uncertainty in Strategie Decision Making)......................87

Bohumil Král: Manažerské účetnictví: vývoj ve světle změn podnikatelského

prostředí a manažerských potřeb (Management Accounting: Development

in the Light of Changes of Business, Envirornent and Managerial Needs).........108

Z VEDECKÉHO ZIVOTA/FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Jiří Kameníček: Seminář České společnosti ekonomické

(Seminar of the Czech Economic Society)...........................125

Z EKONOMICKÉ LITERATURY/FROM THE ECONOMIC LITERATURE

Gabriela Hitzgerová: První česká publikace o charakteru a struktuře rozpočtu Evropské unie (First Czech Book on the Character

and Structure of European Union Budget)...........................127

Jan Truneček: Střety marketingu - koncepce tržně orientovaného řízeni

podniku (Conflicts in Marketing - Concept of Market-oriented Management).......132

Inka Neumaierová: Užitečná příručka pro podnikatele

(Useful Handbook for Businessmen)..............................134

Michal Pazour: Příspěvek k pochopení podstaty měnových krizí

(A Contribution to Understanding the Mechanism of Currency Crises)...........137

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz