> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 7-8/2015

Záznam přidán/aktualizován: 4. srpen 2015 v 08.27 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Termínový kalendář

Téma měsíce

Zaměstnávání brigádníků (Ing. Alena Chládková)

Termínový kalendář

Pracovní právo

Aplikace NOZ v pracovněprávních vztazích (Mgr. Marie Adamová, LL.M.)

Změny v oblasti zakázaných prácí a pracovišť (Bc. Pavla Motyčková)

Ochranná doba v pracovním právu (JUDr. Eva Janečková)

Mzdy a platy

Dovolená z pohledu mzdové účetní v praxi (Vladislava Dvořáková, DiS.)

Daň z příjmů

Zdaňování příjmů z "dohod o provedení práce" (Ing. Miluše Procházková)

Cestovní náhrady

Paušalizace cestovních náhrad (JUDr. Marie Salačová)

Zdravotní pojištění

Dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu

Skončení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění

Ošetřování člena domácnosti a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Personalistika

Inovační chování, jednání a kultura organizace (Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.)

Zaměstnanost

Kontroly diskriminace a rovného zacházení na pracovišti (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Jmenování a odvolání vedoucího zaměstnance

Obsah konkurenční doložky (JUDr. Petr Bukovjan)

Evropská unie a svět

Jak stoupají mzdy v zemích OECD? (Bc. Petr Gola)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz