> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2015

Záznam přidán/aktualizován: 4. srpen 2015 v 08.31 hod.

Vladimír Kratochvíl

Případ, trestný čin, společenská škodlivost a vina v trestním právu (o zásadě subsidiarity

trestní represe trochu jinak) .................................................................... 537-559

Ivan Halász

Maďarský ústavný súd a jeho metamorfózy po roku 1989 .................................... 560-570

Petr Hůrka

Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, jeho rozsah a zákonné meze ____ 571-581

Radim Chalupa

Nezdařenou koncentrací řízení do slepé uličky civilního procesu .......................... 582-611

LAUDATIO

Jiří Malenovský pětašedesátiletý ................................................................ 612-613

RECENZE

Petr Agha: Přibáň Jiří. Obrana ústavnosti. Česká otázka v postnacionální Evropě. 2014____ 614-616

Lenka Šmídová Malárová: Brtko Robert. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva

v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva. 2013 .................................. 616-617

Alena Kristková: Luna Erik-Wade Marianne. The Prosecutor in Transnational Perspective.

2012 .............................................................................................. 618-621

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz