> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2015

Záznam přidán/aktualizován: 4. srpen 2015 v 08.33 hod.

Ekonomický časopis, 63, 2015, č. 4 337 OBSAH

Andrej CUPÁK-Ján POKRIVČÁK - Marian RIZOV: Food Demand and Consumption Pattems in the New EU Member States: The Case of Slovakia................................................... 339

Brian KÖNIG - Tomáš DOMONKOS: Job Creation by Direct Financial Subsidies in the Slovak Republic - A Cost-benefit Analysis...... 359

Jan PAVEL - Sara RISTIČOVA: Analysis of Relationship between Indicators of the Public Procurement Market and the Level of Perceived Corruption in EU Member States............................... 372

Katja CRNOGAJ - Miroslav REBERNIK - Barbara BRADÁČ HOJNIK: Supporting Economic Growth with Innovation-oriented Entrepreneurship............................................ 395

Petr VALOUCH - Maria KRÁLOVÁ - Jaroslav SEDLÁČEK: Impact

of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns..... 410

Recenzie

ŠIKULOVA, Ivana a kol.: Slovenská ekonomika: desať rokov členstva

v Európskej únii. Vybrané témy a problémy - Vladimír Gonda....... 431

COX, Deborah - RIGBY, John (ed.): Innovation Policy Challenges for

the 21 st Century - Mária Kačírková............................. 436

OKRUHLICA, František: Vlastnícka správa spoločnosti (Corporate Governance) - Danes Brzica.................................... 441

Správy

Medzinárodná vedecká konferencia Udržateľný rozvoj VI. - 30 rokov od Schengenskej dohody alebo Európa bez hraníc — Lubomíra Gertler . . . 444

Nekrológ

Eduard Sarmír in memoriam................................... 447

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz