> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.46 hod.

Vojtech Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:

'Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004 (Macroeconomic Development of the Czech Republic in the Years 1996-2004).........147

Mojmír Hájek: Zdroje růstu, souhrnná produktivita faktorů a struktura

»České republice (Sources of Economic Growth, Total Factor Productivity

and Structure in the Czech Republic)................................170

Jan Hanousek, Filip Palda: Předem odsouzeno k neúspěchu: měření šedé ekonomiky

Iranzitivnich zemi pomocí makroekonomických metod (Mission Impossible: Measuring

the Informal Sector in a Transition Economy Using Macro Methods)...............190

Alena Zemplinerová: Efekty státní podpory podniků

(Effects of State Aid to Enterprises).................................204

Václav Nešvera: Ceny v obchodě České republiky se zeměmi Evropské unie

(Prices in Trade of the Czech Republic with Member Countries of the Eureopan Union).....214

Mikuláš Luptáčik, Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Ján Ďuraš, Jana Hrivnáková,

Peter Ondko: Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky - prípad SR

(Formal Model of Economy in Transition - Case of Slovak Republic)...............227

Marek Loužek: Má důchodová reforma se zadlužením smysl?

(Has Pension Reform with Indebtedness a Sense?)........................247

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Eliška Kotíková: Ochrana životního prostředí v ekonomické teorii

(Environmental Protection in Economic Theory)..........................261

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Ladislav Blažek: Pohled na podstatu podnikání

(A View on the Essence of Business)................................274

íestmir Konečný: Vývoj a aktuální problémy evropské integrace

(Development and Urgent Issues of European Integration.....................276

Miloslav Synek: Jak sestavit podnikatelský záměr a jak jej hodnotit

(How to Draw up a Business Plan and how to Evaluate It).....................279

Václav Žďárek: Růst produktivity (Productivity Growth)......................282

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz