> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 8/2015

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpen 2015 v 14.07 hod.

David Sehnálek

Působení zahraničních škol v České republice aneb „studujte práva v Praze, Brně"........ 625-636

Ján Drgonec

Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky...................... 637-661

Radoslav Benko

Vplyv Charty základných práv EÚ na formovanie ústavnoprávnej štruktúry EÚ na pozadí

rozhodnutia Súdneho dvora vo veci Melloni .................................................. 662-676

INFORMACE

Ivana Machoňová Schellongová

Předběžná opatření smluvních orgánů OSN: účinný nástroj ochrany lidských práv? ...... 677-687

RECENZE

Martin Hapla: Machalová Tatiana - Večeřa Miloš - Harvánek Jaromír - Hlouch Lukáš -

Sobotka Martin - Sobek Tomáš. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. 2014 ____ 688-689

Adriana Švecová - Eva Repková: Duchoňová Diana - Duchoň Michal. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. 2014 ...................................... 690-693

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Lukáš Cisko: Medzinárodné sympózium Právo - obchod - ekonomika .................... 694-702

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz