> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 9/2015

Záznam přidán/aktualizován: 21. září 2015 v 08.47 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Termínový kalendář

Téma měsíce

Osobní příplatek - motivační složka platu státních zaměstnanců (JUDr. Helena Úlehlová)

Pracovní právo

Pracovní doba a dovolená - tradiční výkladové problémy (JUDr. Dominik Brůha)

Mzdy a platy

Změny exekučních srážek ze mzdy od 1. září 2015 (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Průměrný výdělek v praxi (Vladislava Dvořáková, DiS.)

Sociální zabezpečení

První etapa ukončení důchodového spoření (JUDr. Jan Přib)

Zdravotní pojištění

Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát

Zaměstnavatelé a používání kódů "P" a "O" ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Personalistika

Principy úspěšné komunikace vedoucího (doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Zaměstnanost

Výše podpory v nezaměstnanosti při skončení pracovněprávního vztahu (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Důvody pro odvolání vedoucího úředníka (JUDr. Petr Bukovjan)

Názory, stanoviska

Zákon o státní službě - vztah veřejného a soukromého práva (JUDr. Bořivoj Šubrt)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz