> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2015

Záznam přidán/aktualizován: 21. září 2015 v 08.48 hod.

Aleš ROD - Jonáš RAIS - Jiří SCHWARZ: Economics of Luxury -Who Buys Luxury Goods?.................................... 451

Peter SVOBODA - Martin OUŘEDNÍČEK: Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum

metropolitních regionů v Česku................................ 465

Milan MATEJAŠÁK: Basel III: How Have Czech Banks Reached Higher Capital Ratios?....................................... 486

Katarína TEPLICKÁ - Michal DAUBNER - Edita AUGUSTÍNOVA: Analýza príčinných vzťahov medzi vybranými faktormi v procese riadenia výkonnosti slovenských priemyselných podnikov............... 504

Petr DA VID: Model spravedlivé a efektivní environmentálni silniční

daně z osobních vozidel...................................... 524

Recenzie

IAMANDIS, Peter H. - KOTLER, Steven: Hojnost. Budoucnost je lepší,

než si myslíte - Marek Loiáek................................. 542

PAUHOFOVÁ, Iveta - SVOCÁKOVÁ, Soňa: Investičné stratégie Číny

v podmienkach krízy - Vanda Vašková.......................... 546

SZARKOVÁ, Miroslava - ANDREJČÁK, Martin - MATKOVČÍKOVÁ, Natália: Personnel Audit as a Function of Personnel Marketing and Personnel Management - Branislav Zagoršek....................... 551

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz