> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2015

Záznam přidán/aktualizován: 21. září 2015 v 08.54 hod.

STATI

Michal Skřejpek

„Publica"ad populum romanům respicit (jak římští právníci chápali slovo „veřejný") ____ 705-719

Silvie Filanová - jan Provazník

Evropský zatykači rozkaz: „nedotknutelná dvaatřicítka" aneb/ľrfe, sed cuifidas, vide...... 720-749

DISKUSE

Jan Malíř

Odvolávání soudců ve Francii .................................................................. 750-775

RECENZE

Jan Bárta: Pavlíček Václav - Hofmannová Helena a kol. Občanská a lidská práva v současné

době. 2014 ........................................................................................ 776-777

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Kamila Stloukalová- Adam Talanda: Zpráva z XVII. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky konané ve dnech 15.-16. května 2015 ...................... 778-780

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz