> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.53 hod.

Václav Klaus, Dušan Tříska: Polemika se Svetozarem Pejovichem o transformační, tedy

«klasické privatizaci (A Polemic with Svetozar Pejovich on the Transformational,

í.Non-classical Privatization)...................................291

STATI ♦ ARTICLES

Frait, Luboš Komárek: Půlstoletí vývoje světových peněz

Haifa Century of the World Money Development).........................307

Josef Arlt, Jan Kodera, Martin Mandel, Vladimír Tomšík: Monetární přístup k inflaci -

Střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České republiky

«letech 1996-2004) /Monetary Approach to Inflation: A Medium-term Structural Model

«a Small Open Economy (The Case of the Czech Republic In 1996-2004)/...........326

Ian Kodera, Miloslav Vošvrda: Produkt, kapitál a cenový pohyb v jednoduchém

modelu uzavřené ekonomiky (Product, Capital Stock and Price Dynamics

na Simple Model of Closed Economy)...............................339

Sojka: Teorie peněz Josefa Macka a jeho názory na monetární politiku

[Theory of Money of Josef Macek and his Monetary Policy View).................351

Foltýnová, Jan Brůha: Příspěvek k problematice optimálního zdanění

Pote on the Optimal Taxation Theory) .............................366

Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel: Nové prvky v architektuře pojistných trhů v současné jlobalizační éře (New Elements in Global Architecture of Isurance Markets)...........382

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Gregor: Hodnocení ekonomických pracovišť a ekonomů: koho, proč, čím a jak

[ASurvey of Rankings of Economic Departments: Global, American, European and National) . 394

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE Dane Vavrejnová: Mezinárodní konference Reformy sociálního státu ve státech taitinentální a jižní Evropy (International Conference on Welfare State Reforms íiContinental and Southern European Countries).........................415

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Mojmír Helísek: O penězích a měnové teorii (Money and Monetary Theory)...........418

Jindra Kouřilová: Zdroj pro hodnocení činnosti podniků

(Source for Evaluation of Company Activities)...........................421

Jana Marková: Zlato v historii lidstva (Gold: Story of an Exceptional Metal)...........424

Hilan Sojka: Nad původní českou prací o Maxů Weberovi a hlavních interpretacích

jeho teoretického odkazu ve společenských vědách (On an Original Czech Book

about Max Weber and Main Interpretations of his Theoretical Legacy in Social Sciences).... 428

33

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz