> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2015

Záznam přidán/aktualizován: 26. říjen 2015 v 15.44 hod.

ČLÁNKY

213 Roman Kurkin – Michaela Němečková

Populační vývoj v České republice v roce 2014

231 Ladislav Průša

Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030

245Kristýna Peychlová – Petr Holpuch

Možnosti využití tuzemských a zahraničních zkušeností pro koncepci celostátního sčítání osob bez domova v ČR

SČÍTÁNÍ LIDU

271 Jitka Rychtaříková

Data sčítání v kontextu přirozené reprodukce na území ČR po druhé světové válce

RECENZE

274 Václava Vaňková

Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii

275 Luděk Šídlo

Demografický atlas Slovenskej republiky

ZPRÁVY

277 XLV. Konference České demografické společnosti

279 Co nového v České demografické společnosti?

280 Životní jubileum doc. Ing. Eduarda Součka, CSc.

PŘEHLEDY

283 Gabriela Kociánová – Vendula Moszová – Markéta Růžičková – Jitka Slabá – Michaela Vrabcová – Olga Kurtinová

Přehled publikovaných příspěvků v časopise Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje k vybraným problematikám teoretické demografie

294 Radek Havel

Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2014; Pohyb obyvatelstva České republiky v roce 2014 podle krajů a okresů

BIBLIOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz