> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 10/2015

Záznam přidán/aktualizován: 4. listopad 2015 v 10.43 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Nahrazování nemajetkové újmy (Mgr. Vojtěch Kadlubiec)

Pracovní právo

Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích (Mgr. Jiří Salač, LL.M.)

Zdravotní pojištění

Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015

Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Termínový kalendář

Personalistika

Zvládáme správně adaptaci (orientaci) zaměstnanců? (Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.)

Zaměstnanost

Výkon činnosti dítěte a jeho kontrola (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (platu)

Doručování písemností zaměstnanci poštou (JUDr. Petr Bukovjan)

Evropská unie a svět

Zdanění dle rodinné situace v zemích OECD (Bc. Petr Gola)

Názory, stanoviska

Výkladová stanoviska AKV (XVI.) - II. část (JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz