> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2015

Záznam přidán/aktualizován: 4. listopad 2015 v 10.44 hod.

Petr Agha

Muslimské šátky v evropském veřejném prostoru ............................................ 785-800

Andrea Beranová

Adhezní řízení ve Švýcarsku - inspirace pro českého zákonodárce .......................... 801-820

Jan Broz

Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality........................ 821-842

Jakub Míšek

Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva .................... 843-855

RECENZE

Michal Urban: King Martin Luther jr. Odkaz naděje. Vybrané články a projevy. 2012 ...... 856-858

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Milan Fric: Zpráva z III. zasedání odborného kolegia pro občanské právo .................. 859-860

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz