> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.55 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jánoš Kornai: Velká transformace střední a východní Evropy: úspěch a zklamání (The Great

Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment)..........435

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Švejnar: Rozdělení, privatizace podniků a jejich výkonnost

(Breakups, Privatization and Firms Performance).........................467

Štěpán Jurajda, Lubomír Lízal, David Munich, Petr Zemčík: Hlavní ekonomické důsledky pořádáni letních olympijských her v Praze v roce 2016 (Prague Summer Olympic Games 2016:

Economic Impact Study).......................................490

Peter Baláž, Andrej Londarev: Ropa a jej postavenie v globalizácii svetového hospodárstva

(Oil and its Position in the Process of Globalization of the World Economy)...........508

Martina Vašendová, Libor Zídek: Současná situace na ropném trhu (Contemporary Situation

on the Oil Market)..........................................529

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Lubomír Cyhelský, Vladimíra Valentová: Význam základní klasifikace ukazatelů pro korektní interpretaci vzájemných odlišností jejich hodnot (Importance of the Basic Classification of Indicators for the Correct Interpretation of the Mutual Differences between their Values)..........542

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Lubomír Lízal: Zamyšlení nad publikací Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 (Yearbook of the Competitive Advantage of the Czech Republic 2005)..............549

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Pavel Sirůček: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2005 (Nobel Prize Winners for Economics in 2005).........................................557

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Miroslav Javor: Stratégia pre nové storočie (Strategy for the New Century)...........562

Michal Menšík: Systematický pohled na podnikový audit (A Systematic View on Company Audit) . 565 Václav Průcha: Ekonomika v proměnách času (Economy in Metamorphoses of Time).......567

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz