> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 11/2015

Záznam přidán/aktualizován: 25. listopad 2015 v 10.28 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Lucie Hořejší)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Aktivní politika zaměstnanosti (Mgr. Eva Svěrčinová)

Pracovní právo

Právní rámec výkonu práce z domova (JUDr. Jana Komendová, Ph.D.)

Pracovní úrazy: prevence a praxe (Mgr. Marie Adamová, LL.M.)

Cestovní náhrady

Oddělené a neoddělené počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách (JUDr. Marie Salačová)

Zdravotní pojištění

Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy k 1. lednu 2016

Opravná hlášení ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Termínový kalendář

Zaměstnanost

Nekolidující zaměstnání (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Oděv určený zaměstnavatelem a rozvázání pracovního poměru

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vs. kvalifikační dohoda (JUDr. Petr Bukovjan)

Evropská unie a svět

OECD: Jak se liší daň z příjmu u podprůměrných a nadprůměrných mezd? (Bc. Petr Gola)

Personalistika

Konflikty na pracovišti, jejich příčiny, prevence a řešení (doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Řízení změn: Připraveným štěstí přeje (Jitka Tejnorová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz