> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2015

Záznam přidán/aktualizován: 25. listopad 2015 v 10.52 hod.

Robert Alexy

Lidská důstojnost a princip proporcionality.................................................. 867-878

Karel Eliáš

Stromy a občanský zákoník.................................................................... 879-894

Miloslava Halová

Právní povaha kontrolních činností při kontrole veřejné účelové podpory poskytované

na řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .......................... 895-918

Jan Malíř

Krize soudobého práva v historických souvislostech ........................................ 919-946

DISKUSE

Bohumil Havel

Komercializace právnických osob? (k použitelnosti pravidla podnikatelského úsudku nejen

ve světě fundací)................................................................................ 947-957

INFORMACE

Vojen Gut tier

K vykonatelnosti a vynutitelnosti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky.......... 958-968

Ivan Halász

Zahraničné vplyvy a formy spoluúčasti na ústavodarných procesoch .................... 969-979

Josef Skála

Srovnávání práva .............................................................................. 980-985

GLOSY

Tomáš Sobek

Sidgwickův problém............................................................................ 986-994

RECENZE

Lenka Bezoušková: Yassari Nadjma. Die Brautgabe im Familienvermögensrecht. Innerislamischer Rechtsvergleich und Integration in das deutsche Recht. 2014 ................ 995-997

Jan Kober: Drgonec Ján. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. 2013 ...................... 998-1001

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Petr Škvain: Zpráva z 15. výroční konference Evropské kriminologické společnosti „Euro-

crim 2015" v Portu.............................................................................. 1002-1004

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz