> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.56 hod.

Milan Žák, Petr Vymetal: Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie: ČR a EU institutional Aspects of New Comparative Economy: Czech Republic and European Union) .... 583 Vladimír Baláž: Politická ekonómia slovenského kapitalizmu: inštitucionálna a evolučná [perspektíva (Political Economy of the Slovak Capitalism from Perspective of the Institutional

and Evolutionary Economics)....................................610

Petra Rydvalová, Miroslav Žižka: Ekonomické souvislosti revitalizace brownfields (Economic

Context of Brownfields Revitalization)...............................632

Dagmar Brožová: Diskriminace žen v ekonomické teorii (The Economics of Sex

Discrimination)............................................646

Antonie Doležalová: Národní nebo individuálni zájem: případ prvorepublikového Československa (National or Individual Interest: The Case of The First- Republic Czechoslovakia ).......661

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Dagmar Lesákova: Teória transakčných nákladov a jej vplyv na stratégie nadnárodných

spoločností (Transaction Costs Theory and Its Impact on Strategies of Multinational

Enterprises).............................................679

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Miloš Pick: Hospodářská a sociální výkonnost modelů evropského sociálního státu v soutěži sUSA(The Performance of the European Welfare State Models in Competention with USA) . . 691

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Ondřej Matyáš: Na pomoc manažerům a uživatelům informačních systémů

(Help to Managers and Information System Users)........................709

Inka Neumaierová: Rychlá orientace pro stanovení hodnoty podniku

(AGuide to Assessment of the Value of a Company).........................711

Milan Žák, Václav Žďárek: Je zkoumání ekonomického cyklu stále ještě relevantní?

(isthe Study of Economic Cycle Still Relevant?)...........................715

13

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz