> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2015

Záznam přidán/aktualizován: 14. prosinec 2015 v 13.16 hod.

Obsah čísla

Monotematické číslo „Prarodičovství“

Lucie Vidovićová:

Editorial [733]

Stati

Jaroslava Hasmanová Marhánková:

„Být dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině [737]

Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková:

Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek [761]

Barbora Hubatková, Martin Kreidl, Zuzana Žilinčíková:

Proč rozvedení dědečkové pečují méně často o svá vnoučata? [783]

Adéla Souralová:

„Můžeš prostě říct, že máš babičku“: Vietnamské děti, české babičky a význam prarodičovství v jejich biografiích [815]

Výročí

Kateřina Holubová:

Ernest Gellner (1925–1995) [845]

Recenzní esej

Marek Skovajsa:

Předčasná syntéza: Kritické poznámky o jedné důležité knize [849]

Recenze

Lucie Vidovićová:

Lubomír Mlčoch: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot [871]

Marie Dlouhá:

Tereza Stöckelová, Yasar Abu Ghosh (eds.): Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi [874]

Kateřina Kozáková:

Hana Hašková (ed.) et al.: Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti [877]

Martin Charvát:

Marek Hrubec a kol.: Kritická teorie společnosti: Český kontext [881]

Jiří Šubrt:

Jiří Bystřický a kol.: Mediální moderna: Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality [884]

Nicole Horáková:

Wolfgang Benz: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus [887]

Zprávy

Marcela Petrová Kafková:

Konference „New Measures of Age and Ageing,“ Vídeň, Rakousko, 3.–5. 12. 2014 [891]

Lukáš Dirga:

Konference „15th Annual Conference of the European Society of Criminology: EUROCRIM 2015“, Porto, Portugalsko, 2.–5. 9. 2015 [892]

Johana Chylíková:

Český sociálněvědní datový archiv zpřístupnil data z předvolebních výzkumů České televize ke krajským volbám v roce 2012 [893]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz