> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2015

Záznam přidán/aktualizován: 5. leden 2016 v 11.17 hod.

Michal Šejul

Pojem přirozeného subjektivního práva ve středověkém myšlení v kontextu uvažování

o lidských právech ............................................................................ 1009-1028

Jan Kysela

Ústavní inženýrství na český způsob aneb ke změnám pravomocí prezidenta republiky 1029-1051 Jan Kratochvíl

Test racionality: skutečně vhodný test pro sociální práva? .................................. 1052-1074

Radek Pisa

Pojem „bilaterální legislativní suverenita" a česká ústavní teorie .......................... 1075-1086

INFORMACE

Ondřej Vondráček

Transparentnost vlastnických struktur příjemců veřejných prostředků ve světle práva EU 1087-1096 RECENZE

PetrAgha: Dufek Pavel - Smekal Hubert (eds). Lidská práva v mezinárodní politice. 2015 1097-1099

Michal Štang: Vetešník, Pavel et al. Obecní policie. 2013 .................................... 1099-1102

Monika Forejtová: Kuklík Jan a kol. Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnení

židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. 2015 .................................... 1102-1104

Štefan Siskouič: Mosný Peter - Laclavíková Miriam. Dejiny štátu a práva na území Slovenska. II. (1848-1948). 2014...................................................................... 1105-1106

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jana Ondřejková: Zpráva z konference „Principy konštitucionalizmu" konané 5. června

2015 na Právnické fakultě Trnavské univerzity .............................................. 1107-1110

Pavel Hamerník: Zpráva z konference Symposium '20 Years Later: the Legacy ofBosmarí 1110-1112

OBSAH ROČNÍKU 2015 ...................................................................... 1115-1120

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz