> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2015

Záznam přidán/aktualizován: 5. leden 2016 v 11.27 hod.

4 Impact of Environmental Taxes on Sustainable Energy Development in Baltic States, Czech Republic and Slovakia

Dopad ekologických daní na udržitelný rozvoj energetiky v pobaltských státech, České republice a na Slovensku Daiia Štreimikiené

24 A Comparison of Educational Mismatches across Europe

Porovnání kvalifikačního nesouladu v evropských zemích Kateřina Maršíkové, Václav Urbánek

39 Attitudes of Managers towards Disadvantaged Groups on the Labour Market in the Slovak Republic

Postoje manažérov voči znevýhodněným skupinám na trhu práce v Slovenskej republike

René Pawera, Vladimíra Pazderová, Marian Šuplata

Ekonomika a management

Business Administration and Management

53 The Intensity of the Expression of Mobbing in Employees' Relations at Lithuanian Organizations

Intenzita výrazu mobbing ve vztazích zaměstnanců v litevských společnostech

Jolita Vveinhardt, Daiia Štreimikiené

68 Cost-Benefit Analysis: Too Often Biased

Cost-benefit analýza: příliš často neobjektivní Eliška Vejchodská

78 Does Concentration of Ownership and Family Control Affect Specialisation/Diversification Business Strategies?

Ovlivňuje koncentrace vlastnictví a kontrola rodinou specializaci/diverzifikaci obchodních strategií?

Alejandro Hernández-Trasobares, Carmen Galve-Górriz

93 The Influence of Gender on Financial Decisions: Evidence from Small Start-Up Firms in Spain

Vliv pohlaví na finanční rozhodování: Studie na malých start-up podnicích ve Španělsku

Carmen Maria Hernandez-Nicolas, Juan Francisco Martín-Ugedo, Antonio Mínguez-Vera

108 Perspectives of Talent Management: Evidence from Czech and Slovak Business Organisations

Perspektivy talent managementu: studie na podnicích z České republiky a ze Slovenska

Dana Egerová, Drahoslav Lančarič, Ludvík Eger, Radovan Savov

Finance

Finance

121 Significance and Possibilities of Major Accident Insurance

Význam a možnosti pojištění závažných havárií Pavla Jindrová, Radim Jakubínský

132 An Evaluation of Selected Assets and their Impact on the Declarative Characteristic of Ratio Indicators in Financial Analyses

Vliv oceňování vybraných položek aktiv na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů finanční analýzy David Pur, Helena Jáčová, Josef Horák

150 The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia

Vliv devizových kurzů na obchodní.toky Česka na produktové úrovni Jana Šimáková, Daniel Stavárek

166 Financing Craft Enterprises Associated in the Polish Craft Association

Financování řemeslných podniků sdružených v Polské řemeslné asociaci Joachim Foltys, Gražyna Debicka-Ozorkiewicz, Jolanta B. Królczyk, Vladimír Hiadlovský

Informační management

Information Management

184 An Approach to Measuring Website Quality in the Rural Tourism Industry Based on Atanassov Intuitionistic Fuzzy Sets

Přístup k měření kvality webu venkovského cestovního ruchu založený na Atanassovově intuicionistické fuzzy množině

Dragisa Stanujkic, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jolanta Tamošaitieně

200 Virtual Organization: Specifics of Creation of Personnel Management System

Virtuální organizace: Specifika tvorby personálního manažerského systému Juozas Merkevičius, Vida Davidavičieně, Jurgita Raudeliúnieně, Jan Buleca

Recenze knih

Book Review

212 Theory of International Economic Relations. Selected Theories

(Martin Grančay a kol.) Michal Tvrdoň

213 Multiple Criteria Analysis of the Life Cycle of the Built Environment

(Artüras Kaklauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas) Miroslav Žižka

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz