> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 7/2015

Záznam přidán/aktualizován: 5. leden 2016 v 11.29 hod.

Ladislav Mejzlík, Markéta Arltová, David Procházka, Leoš Vítek

Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků

Zuzana Machová, Igor Kotlán

Právní jistota – možný problém daňové politiky vyspělých zemí?

Klára Kalíšková, Daniel Münich

Dopady zvýšení daňových slev na děti na rozpočty rodin a státu

Matěj Bajgar, Petr Janský

Skutečná kupní síla v krajích České republiky: zohlednění regionální cenové hladiny a struktury pracovní síly

Ivana Malá

Vícerozměrný pravděpodobnostní model rozdělení příjmů českých domácností

Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová

Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých v Evropské unii

Z ekonomické literatury

Jan Korda

Zdařilá publikace z oblasti makroekonomické analýzy a prognózy

Vratislav Izák

Renesance fiskální politiky?

Nezařazeno

Jaroslav Nenadál

Adrián Podskĺan a kol.: Adaptivní organizace. Inspirace od Bati po Jobse na cestě k firemní dlouhověkosti – anotace

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz