> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2006

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.57 hod.

Martin Mandel, Vladimír Tomšík: Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha v tranzitivní ionomice: aplikace teorie životního cyklu (Foreign Direct Investment and the External Balance

«a Transition Economy: The Application of Life Cycle Theory)..................723

Vojtěch Spěváček: Makroekonomická rovnováha české ekonomiky v letech 1995 až 2005

Macroeconomic Balance of the Czech Economy in the Years 1995-2005)............742

Vratislav Izák, Eva Dufková: Výdaje na sociální péči - nové státy Evropské unie a Česká republika (Expenditure on Social Protection - New EU Member States

aid the Czech Republic)......................................762

Müller: Inovační výkonnost nových členských zemí EU - situace ČR (Innovation

Mormance of New EU Member Countries - Situation in the Czech Republic).........778

lichal Pazour: Dynamika konvergence cenové úrovné ČR a strategie přistoupení k eurozóně

Price Level Convergence Dynamics in the CR and the Accession Strategy to the Euro-zone) . 802

Kubíček: Úrokové diferenciály a zadlužení v eurozóně (Interest Rate

Sfferentials and the Debt in the Eurozone).............................816

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Jiří Fárek: Výzvy globalizace, euroregionálni příhraniční spolupráce a zahraniční investováni

.Challenges of Globalization, Euroregional Cross-border Cooperation and Foreign

irestment).............................................834

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Božena Plchová: Konjunktura ve světě a česká ekonomika

Prosperity in the World and Czech Economy)...........................851

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz