> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 8/2015

Záznam přidán/aktualizován: 3. únor 2016 v 10.10 hod.

Jiří MIHOLA - Petr WAWROSZ: Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky.......... 775

Jozef KUBALA - Mariin LÁBAJ - Peter SILAN1Č: Štrukturálne väzby v slovenskej ekonomike v roku 2010: identifikácia klučových odvetví.................................................... 795

J. Stephen CLARK - Luboš SMUTKA - Lukáš ČECHURA - Petr PROCHÁZKA - Mansoor MAITAH: The Law of One Price and the Czech Cereal Market Integration into the EU Common Agricultural Market.................................................... 817

Renáta PITONAKOVA: Determinants of Household Saving: Evidence from Slovakia.............................................. 837

Tomáš DANEK: Military Expenditures and Economic Growth: The Case of EU Countries........................................ 853

Recenzie

STUCHLÍKOVA, Zuzana: Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy

a problémy - Peter Baláž..................................... 869

SOUČEK, Zdeněk: Strategie úspěšného podniku - Eva Kostrecová .... 872

MACHKOVA, Hana: Mezinárodní marketing. Strategické trendy a pří-klady z praxe - Simona Skorvagová............................. 874

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz