> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2016

Záznam přidán/aktualizován: 3. únor 2016 v 10.12 hod.

Pavel Štúr ma

Ohlédnutí za životem a internacionalistickým dílem profesora Antonína Hobzy .......... 3-11

Monika Pauknerouá

Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém: ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy ........................................ 12-28

Josef Mrázek

Mezinárodněprávní rámec sankcí a jejich uplatnění v praxi .................................. 29-50

Michal Tomášek

Dynamika a statika pojmu „společenství států"................................................ 51-64

Magdalena Pfeiffer

Předběžná otázka v kolizi právních řádů ...................................................... 65-79

Daniel Bednár

Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti - novodobé žoldnierstvo alebo legálne

nadnárodné podnikanie v oblasti ozbrojených konfliktov? .................................. 80-92

INFORMACE

Veronika Bílková

Antonín Hobza - naivní snílek, nebo opatrný realista? ........................................ 93-104

JUBILEUM

Jubileum profesorky Válkové .................................................................... 105-106

RECENZE

Petr Dobiáš: Bockstiegel Karl-Heinz - Krôll Stefan Michael - Nacimiento Patricia (eds).

Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. 2015 .................................... 107-109

PŘÍLOHY

Antonín Hobza: Zvolení řádným členem první třídy České akademie věd a umění ........ 110

Antonín Hobza: Důvodová zpráva k návrhu na zřízení kabinetu mezinárodního práva____ 111-112

Antonín Hobza: Jmenování prozatímním vedením kabinetu pro mezinárodní právo...... 113

Zahájení činnosti kabinetu mezinárodního práva ČSAV: projev akademika Hobzy ........ 114-115

Antonín Hobza: Jmenování členem vědecké rady kabinetu mezinárodního práva ........ 116

Přehled článků Antonína Hobzy v časopise Právník .......................................... 117

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz