> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 11.58 hod.

Karel Bruna: Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací:

analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn řepo sazby

České národní banky (Monetary Policy, Trend Inflation Changes and Volatility of Interest Rates

Relations: An Analysis of Long-Term Interest Rate Dynamics in the Context of Changes in Czech

National Bank Repo Rate).......................................3

Ctirad Slavík: Reálná konvergence České republiky k Evropské unii v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi (Real Convergence of the Czech Republic to the European Union in

Comparison with the Other New Member Countries)........................23

Obadi Saleh Mothana: Regionálna integrácia a intra-regionálny obchod: komparatívna analýza

(Regional Integration and Intra-Regional Trade: A Comparative Analysis).............41

Martin Dlouhý, Josef Jablonský, Ivana Novosádová: Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic (Use of Data Envelopment Analysis for Efficiency Evaluation

of Czech Hospitals)..........................................60

Michal Bauer, Julie Chytilová: Opomíjená heterogenita lidí aneb proč Afrika dlouhodobě

neroste (On Omitted Heterogeneity and Lack of Growth in Sub-Saharan Africa)..........72

Marek Loužek: Max Weber ekonom (Max Weber- An Economist)................91

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Michal Skořepa: Zpochybnění deskriptivnosti teorie očekávaného užitku (Doubts about the Descriptive Validity of the Expected Utility Theory).........................106

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Pavel Sirůček: Nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2006

(Nobel Prize Winner for Economics in 2006)............................121

Josef Šíma: Prague Conference on Political Economy......................126

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Dana Zadražilová: Finanční a měnová krize v jihovýchodní Asii v kontextu globalizace světové ekonomiky (Financial and Monetary Crisis in Southeast Asia in the Context

of World Economy Globalisation)..................................129

Lubomír Cyhelský, Vladimíra Valentová: Nový princip řízení podniku

(A New Principle of Enterprise Management)............................132

Václav Žďárek: Zajímavá publikace pro výuku dějin ekonomických teorií

(An Interesting Book for the Teaching of History of Economic Theories).............134

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz