> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2016

Záznam přidán/aktualizován: 22. únor 2016 v 10.41 hod.

WINTR, Jan – ASKARI, Daniel: Lidská práva a rozhodování v referendu

s. 121-139

Human Rights and Deciding in a Referendum

ŠČERBA, Filip: Extenze kriminalizace ve vztahu k možnostem trestní justice

s. 140-153

Extension of Criminalization in Relationship to the Limits of Criminal Justice

BERDISOVÁ, Lucia – KÁČER, Marek: Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem)

s. 154-170

All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms)

NĚMČÁK, Vítězslav: Dobrovolná odpovědnost státu za škodu způsobenou notářským zápisem o právním jednání

s. 171-182

Voluntary State Liability for the Damage Caused by Notarial Act on Legal Proceedings

SISKOVIČ, Štefan: Otázka vzniku Československej republiky na území Slovenska

The Question of the Formation of the Czechoslovak Republic on the Slovak Territory

RECENZE /REVIEWS

TELEC, Ivo: Smejkal Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 636 s.

s. 196-199

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA /CONFERENCES AND REPORTS

Urban, Michal – Krupová, Tereza: Zpráva z konference 8th worldwide Global Alliance for Justice Education Conference a 13th International Journal of Clinical Legal Education Conference „Justice Education for a Just Society

s. 200-202

BONK, František: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie: „Daňové úniky, daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania“

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz