> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 12/2015

Záznam přidán/aktualizován: 22. únor 2016 v 12.47 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

jUDr. Nataša Randlová, Mgr. Lucie Hořejší 7 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková

TÉMA MĚSÍCE 9 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

JUDr. Zdena Krýsová

17 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

MZDY A PLATY

18 Odměňování zaměstnanců mzdou a platem od 1. 1. 2016

Ing. Alena Chládková 26 Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné

pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2016 JUDr. Bořivoj Šubrt

SOCIÁLNI ZABEZPEČENÍ 30 Parametry sociálního pojištění pro rok 2016

JUDr. Jan Přib

PRACOVNÍ PRÁVO 36 Odškodňovaní bolesti a ztížení společenského uplatnění

Mgr. Vojtěch Kadlubiec

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 38 Minimální vyměřovací základ zaměstnance

ve zdravotním pojištění na přelomu

let 2015/2016 40 Konkurenční doložka a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 43 Umějí personalisté v nelehkých dobách správně motivovat?

Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.

JUDIKATURA 48 Kompenzace odstupného 50 Nabídková povinnost po odvolání

vedoucího zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

REKAPITULACE 53 Tematický obsah časopisu za rok 2015

56 VZDĚLÁVACÍ KURZY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz