> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 1/2016

Záznam přidán/aktualizován: 22. únor 2016 v 12.48 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Natašo Randlová, Mgr. Lucie Hořejší

6 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková

TÉMA MĚSÍCE

7 Povinný podíl za rok 2015

Mgr. Eva Svěranová

MZDY A PLATY 14 Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016

JUDr. Bořivoj Šubrt 16 Roční zúčtovaní daně 2015

Vladislava Dvořáková, DiS.

PRACOVNÍ PRÁVO 22 Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP

Mgr. Jiří Salač, LL.M.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 28 Zvýšení minimální mzdy v souvislostech 30 Podnikání a zaměstnávání

ve zdravotním pojištění v roce 2016 34 Kdo se nepovažuje v roce 2016

ve zdravotním pojištění za zaměstnance?

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 38 Jak čelit pracovnímu stresu

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

43 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

ZAMĚSTNANOST

44 Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

NÁZORY, STANOVISKA 49 Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům

JUDr. Vladimír Rejmont

JUDIKATURA 52 (Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování

JUDr. Petr Bukovjan

EVROPSKÁ UNIE A SVĚT 54 Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD

Bc. Petr Cola

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz