> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2016

Záznam přidán/aktualizován: 22. únor 2016 v 12.48 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Lucie Hořejší 6 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková

TÉMA MĚSÍCE 8 Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků

JUDr. Dominik Brůha

13 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

DAŇ Z PŘÍJMŮ

14 Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění

Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová 23 Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích Ing. Miluše Procházková

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 26 Ukončení důchodového spoření JUDr. Jan Přib

CESTOVNÍ NÁHRADY 30 Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2016

JUDr. Marie Salačová

MZDY A PLATY 33 Nový svátek v roce 2016

Ing. Alena Chlad ková

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 38 Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat

pojistné na zdravotní pojištění? 40 Zdravotní pojištění - dohody a minimální

vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016 43 Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

ZAMĚSTNANOST 47 Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

JUDIKATURA 52 Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou

JUDr. Petr Bukovjan

56

VZDĚLÁVACÍ KURZY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz