> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 9/2015

Záznam přidán/aktualizován: 16. březen 2016 v 08.43 hod.

Inclusive Growth in Selected Central European Countries

Tomáš DOMONKOS, Filip OSTRIHOŇStrana 881, Číslo 9 - Ročník 63/2015

Príčiny zmien vo vývoji funkčnej štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike

Karol MORVAYStrana 906, Číslo 9 - Ročník 63/2015

Identifikácia a zmeny marginálnych regiónov na Slovensku (z aspektu sociálno-ekonomickej marginality)

Anton MICHÁLEKStrana 922, Číslo 9 - Ročník 63/2015

Asymmetric Impact of Public Debt on Economic Growth in Selected EU Countries

Veronika ŠULIKOVÁ, a kol.Strana 944, Číslo 9 - Ročník 63/2015

The Causal Relationship between Current Account and Financial Account Balance in Selected CEE Countries

Taner TURAN Strana 959, Číslo 9 - Ročník 63/2015

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz