> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2016

Záznam přidán/aktualizován: 16. březen 2016 v 08.55 hod.

STATI

Karel Eliáš

Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem .............. 209-232

Pavel Koukal

Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva ...................................... 233-260

DISKUSE

Pavel Holländer

Putování po stezkách principu proporcionality: intence, obsah, důsledky .................. 261-284

MORS VENIT VELOCITER

K nedožitým devadesátinám Jana S. Kruliše-Randy .......................................... 285-286

RECENZE

Jan Wintr: Tri podnětné knihy k otázkám parlamentarismu.................................. 287-292

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Urban: Kulatý stůl s profesorem Jamesem Moliternem na téma „Jak do výuky práva

co nejlépe zapojit studenty?" a navazující ukázková hodina profesní etiky ................ 293-295

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz