> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2016

Záznam přidán/aktualizován: 16. březen 2016 v 08.57 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Lucie Hořejší 7 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková

TÉMA MĚSÍCE 9 Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. HanaJedlanová

DAŇ Z PRÍJMU 21 Výpočet ročního zúčtování v otázkach a odpovědích

Ing. Miluše Procházková

SOCIÁLNI ZABEZPEČENÍ 24 Procesy posuzování zdravotního stavu v sociálni oblasti

JUDr. Radim Langer

PRACOVNÍ PRÁVO 29 Změny zákona o pedagogických pracovnících

PhDr. Mgr. Jiří Valenta 34 Srovnání právní úpravy kolektivních smluv

a kolektivních dohod

Mgr. Eva Vozábová

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 38 Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 40 Moderní personální management pracuje s progresivními technologiemi

Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.

ZAMĚSTNANOST 45 Podpora v nezaměstnanosti a poučovací povinnost

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

JUDIKATURA 50 Výpověď z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

JUDr. Petr Bukovjan

53 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

NÁZORY, STANOVISKA

54 Výkladová stanoviska AKV (XVII.) - I. část

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz