> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 12.01 hod.

Lubomír Mlčoch: Ekonomie a štěstí: proč více někdy není lépe (Economics and Happiness:

Why More Is Sometimes not Better)................................147

Anna Kadeřábková, Václav Smejkal: Podmínky podnikání v České republice při hodnocení liislitucionální kvality (Doing Business in the Czech Republic - an Assessment

of Institutional Quality)........................................164

Pavel Dvořák: Monetární teorie cyklu, dluhový problém a finanční krize

(Monetary Cycle Theory, Debt Problem and Financial Crises)...................183

Růžena Vintrová: Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky

(Real and Nominal Convergence of the CEE Countries)).....................206

Petr Kadeřábek: Jednoduchý model interakce CPI a PPI: aplikace na měsíční data zemí EU (A Simple Model of Interaction between CPI

snd PPI: Application to Monthly Data of EU Countries)..................\ , , , 226

Emília Sičáková-Beblavá, Miroslav Beblavý: Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie

«spôsobe zabezpečovania služieb vo veľkých slovenských mestách

(Factors Influencing Decisions on Services Provision in Major Slovak Cities)...........245

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Tomáš Krabec: Operabilita pojmu tržní hodnoty v intencích standardizace oceňování

(Tothe Operability of Market Value in Terms of Standardization of Valuation)..........263

ZVĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Barbora Slintáková, Jakub Velikovský: Padesát let teorie druhého nejlepšího - její

perspektiva (Fifty Years of the Second Best - and Beyond)....................275

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Lenka Gregorová, Milan Žák: Pozoruhodná a podnětná kniha o znalostní ekonomice

(Remarkable and Interesting Book about Knowledge Economy).................. 278

Václav Žďárek: Můžeme ovládnout riziko? (Can We Control a Risk?).............. 282

Jan Horejc: Řízení tacitních znalostí (Tacit Knowledge Management).............. 285

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz