> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 4/2016

Záznam přidán/aktualizován: 13. duben 2016 v 08.20 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Lucie Hořejší 8 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková

TÉMA MĚSÍCE 10 Vyplňovaní ELDP za rok 2015

Dagmar Polívková

PRACOVNÍ PRÁVO 23 Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod - II. část Mgr. Eva Vozábová

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 28 Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti - II. část JUDr. Radim Langer

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 33 Jak s nemocí zaměstnance ve zdravotním pojištění?

36 Minimální vyměřovací základ zaměstnance -

Kdy nemusí být ve zdravotním pojištění dodržen?

Ing. Antonín Daněk

PERSONALISTIKA 39 Jak volit ukazatele personálního controllingu

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

44 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

ZAMĚSTNANOST

45 Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

JUDIKATURA 51 Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody

JUDr. Petr Bukovjan

NÁZORY, STANOVISKA 53 Výkladová stanoviska AKV (XVII.) - II. část

56 VZDĚLÁVACÍ KURZY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz