> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 12.24 hod.

Jan Hanousek, Evžen Kočenda: Když se učit vyplatí: poznatky z umělého akciového trhu

ence of the Learning Process at a Proxy Stock Market)...................291

Zlatuše Komárkova, Luboš Komárek: Integrace devizových trhů vybraných :h členských zemí EU (Integration of the Foreign Exchange Markets

Selected EU New Member States)..............................315

Jaromír Šindel: Postrádáme kursovou politiku? Efekt zvratu běžného účtu

na obchodovatelný a neobchodovatelný sektor v měnové unií

We Missing Exchange Rate Policy? The Impact of Current Account Adjustment

adable and Nontradable Sector in Monetary Union).....................334

Anna Kadeřábková: Technologická náročnost a zahraniční investice v konkurenční výhodě ČR (Technology Intensity and FDI in the Czech Republic

jetitive Advantage))......................................354

Zdeňka Matoušková: Představuje lidský kapitál konkurenční výhodu ČR?

s Human Capital Create Competitive Advantage of the Czech Republic?).......374

Michal Skořepa: Tranzitivita a dominance: normativní a empirická pozice dvou základních stavebních kamenů ekonomických modelů rozhodování (Transitivity and Dominance:

ative and Empirical Position of Two Cornerstones of Economic Models

cision-Making).........................................399

DECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Václav Klusoň: Zamyšlení nad důvěrou ve společnosti

Contemplation about Trust in Society)...............................413

NOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Milan Žák, Petr Vymetal: Opravdu nové o hospodářské politice?

Really Newly about the Economic Policy?)............................421

David Prušvic: Ucelený přehled soudobé fiskální politiky

A commprehensive Review of the Present Fiscal Policy)......................429

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz