> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2016

Záznam přidán/aktualizován: 6. květen 2016 v 10.47 hod.

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Novotný

Shluková analýza skoků na kapitálových trzích

Věra Vráblíková

Vliv nepřímých daní na dlouhodobý ekonomický růst

Vratislav Izák

Podnikový sektor – vybrané aspekty empirické analýzy zemí Evropské unie

Martin Murín

Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast

Tatiana Polonyankina

Vliv migrace na specializaci občanů Evropské unie

Konzultace

Zdeněk Chytil, Lukáš Máslo

Revize monetárního modelu Marca Lavoieho endogenizací parametru gama

Diskuse

Miroslav Jurásek, Václav Leinweber, Radim Valenčík

Politicko-ekonomická reflexe současného stavu globální společnosti

Z ekonomické literatury

Eva Karpová

Aktuální kondice japonské ekonomiky v souvislostech

Michal Mirvald

Soudobé trendy evropského trhu práce

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz