> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2016

Záznam přidán/aktualizován: 13. květen 2016 v 12.47 hod.

MALENOVSKÝ, Jiří: Hledání šifry k textu, příčinám i důsledkům Protokolu č. 15 k Evropské úmluvě o lidských právech

s. 393–412

MADEJ, Martin: Melčák nebo Melčáci? Ústavní soudy rušící ústavní zákony

s. 413–426

KNOB, Miroslav: Sběr etnických dat v českém právním prostředí

s. 427–445

WINTR, Jan: Alexyho vážící formule

s. 446–461

ŠTEFKO, Martin: Šimečková Eva – Jordánová Jitka. Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie. 2015

s. 462–463

URBAN, Michal: Sandel Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. 2015

s. 464–466

KOMENDOVÁ, Jana: Martin Denis – Morsa Marc – Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen – Questions spéciales, 1re édition. 2015

s. 466–469

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz