> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1/2016

Záznam přidán/aktualizován: 13. května 2016 v 13.13 hod.

Twin Peaks - model uspořádání dohledu nad finančním trhem v Nizozemí (JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.) ........4

Odvod za porušení rozpočtové kázně jako trestní sankce ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod (JUDr. Tomáš Sejkora) ................................................................................................... 9

Vybrané otázky v souvislosti s porušením rozpočtové kázně (Dr Mgr. Michal Kozief, Ph.D.) .......................... 15

Určení daňové rezidence fyzických osob v kontextu českých a mezinárodních předpisů

(ing. Jan Ted, Ing. Jana Tepperová, Ph.D.)................................................................................................... 22

The regulation of too big to fail financial institutions in the United States and the European Union

(Mgr. Vit Kropjok) ....................................................................................................................................... 30

Vybraná judikatura z minulých týdnů a měsíců (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.)................................................34

Daňové právo a jeho postavení v České republice (Marie Karfíková)...............................................................2

Aktuální otázky výuky daňového práva na právnických fakultách v České republice (Radim Boháč)................. 5

Využití účetnictví ve výuce daňového práva (Dana Bárková, Miroslav Harajda) ............................................... 7

Daňové právo ako pedagogická disciplína (Karín Prievozníková)................................................................... 10

Klinika daňového práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Miroslav Štrkolec).....13

Osvobození od daně z příjmů a oznamovací povinnost (Hana Marková) ...................................................... 15

Daňově-právní aspekty dorovnávání platů na základě dohod o narovnání (Roman Vybíral)........................... 17

Zdanění investičních fondů v roce 2015 (Martin Hobza)............................................................................... 18

Vybrané aspekty okamžiku vzniku daňově-právní osobnosti (Zdenka Papoušková) ....................................... 21

Institut pokuty po novele daňového řádu (Petra Janošíkova)........................................................................ 23

Změna poplatníka - daň z nabytí nemovitých věcí (Kristýna Mullerová) ....................................................... 25

Clo a daně - dovoz a vývoz zboží (Pavel Matoušek).....................................................................................28

Zavedení sektorové daně v České republice (Vít Kropjok) .............................................................................30

Daň z hazardních her - právní charakteristika (Michael Kohajda) ................................................................. 32

Krátká úvaha nad rozhodnutím Fonderie 2A (Tomáš Sejkora) ...................................................................... 35

Komu „římský" senát nadělil a komu ne? (Ivan Matula, Radek Hrábek)........................................................ 38

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz