> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2016

Záznam přidán/aktualizován: 13. červen 2016 v 10.56 hod.

George Paulakos

Proto-právní vztah: normativní kompas v globalizovaném světě ............................ 473-488

Václav Smejkal

Listina základních práv EU jako nástroj budování sociálního modelu EU? .................. 489-508

Tomáš Lalík

Ústavodarná moc - včera, dnes a zajtra ........................................................ 509-525

Ondřej Kadlec

Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch: účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba? 526-542 MORS VENIT VELOCITER

Za Jiřím Grospičem .............................................................................. 543-544

RECENZE

Luboš Tichý. Koziolovy Základní otázky deliktní odpovědnosti .............................. 545-550

Zdeněk Červinek. Möller Kai. The Global Model of Constitutional Rights. 2012 ............ 550-555

Veronika Steinova: Schelle Karel - Tauchen Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních

dějin, I. svazek. 2015 .............................................................................. 555-557

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz