> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 12.25 hod.

Marek Rojíček: Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky (Supply Side

of the Czech Economy-Structural Characteristics)........................435

Jiří Hlaváček: Systém pojištění vkladů v České republice: historie, současný stav a porovnání s Evropskou unií (The Deposit Guarantee-Scheme in the Czech Republic: History, Status Quo

and Comparison with the European System)............................458

Emilia Zimková, Jaroslav Barochovský: Odhad potenciálneho produktu a produkčnej medzery v slovenských podmienkach (Estimation of Potential Product and Output Gap

in Slovak Conditions)........................................473

Viktória Bobáková, Jaroslava Hečkova: Toretické aspekty definovania a analýza konkurencieschopnosti spracovateľského priemyslu SR (The Competitive Abilities Analysis

of Processing Industry of the Slovak Republic)...........................490

Jiří Fárek, Jaroslav Foltýn: Problémy mezinárodního obchodu Sever - Jih jako hlavní příčina potíží WTO (Problems of North-South International Trade as the Main Reason of World Trade Organization Difficulties)......................................508

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Jan Slavík: Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí (Neoclassical Economy

in Environmental Protection)....................................526

František Svoboda: Za obzor neoklasické ekonomie: k principům nové institucionální

ekonomie (Beyond the Horizon of Neoclassical Economics: Navigation to Principles

of the New Institutional Economics).................................539

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE SCIENTIFIC LIFE

Michal Skořepa: Čtvrtá výroční konference České společnosti ekonomické (Fourth Annual Conference of the Czech Economic Association).........................558

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Petr Pithart: Velkorysá rekapitulace (The Generous Recapitulation)...............560

Hana Jahodová: Moderní průvodce mezinárodním marketingem (A Modem Guide

to International Marketing)......................................562

Marek Loužek: Největším bohatstvím je člověk (The Most Precious Treasure is a Man) .... 564

Patrik Panes, Václav Žďárek: Teoretický a praktický přístup k antimonopolní politice

pohledem ordoliberalismu (Theoretical and Practical Approach to Competition Policy

Viewed Through Ordoliberalism)..................................570

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz