> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2016

Záznam přidán/aktualizován: 13. červen 2016 v 10.58 hod.

Jakub Fischer, Hana Lipovská, Daniel Němec: Implementační zpoždění diskreční fiskální politiky / Implementation Lag of Discretionary Fiscal Policy 245

Karel Zeman: Pohledávky státu - destruktivní faktor fiskální politiky České rebubliky / State Receivables - Destructive Factor of the Czech Republic Fiscal Policy 264

Jiří Štekláč, Miroslav Titze: Udržitelnost dluhového financování státu a její interakce s kvantitativním uvolňováním: případ USA, UK a Japonska v letech 2000-2014 / Government Debt Financing Sustainability and its Interaction with Quantitative Easing - a Case of US, UK and Japan in 2000-2014 293

Ondřej Šíma: Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální

měnové oblasti - (příklad eurozóny) / Heterogeneity of Mobile Factors of Production

as a Disruption of the Optimal Currency Area Condition (in Case of Eurozone) 319

Petra Čekmeová: Konkurecieschopnosťako ciel'hospodarskej politiky (Competitiveness

as a Goal of Economic Policy) 338

Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská: Změny v měření ekonomiky a dopady do odhadu produktivity / Changes in the Measuring of Economy and its Impact on Productivity Estimation 351

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz