> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2016

Záznam přidán/aktualizován: 1. červenec 2016 v 10.10 hod.

Martina MYSIKOVA: Within-couple Financial Satisfaction in the

Czech Republic: A Test of Income Pooling Hypothesis.............. 301

Jakub PICKA - Stanislav KLAZAR: Kvantilová dekompozice public--private pay gap v České republice.............................. 317

SalehMothana OBADI - Matěj KORČEK: Drivers of COz Emissions

in the Slovak Economy: The Logarithmic Mean Divisia Index Approach

of Decomposition........................................... 331

Dagmar CAMSKA: Accuracy of Models Predicting Corporate Bankruptcy in a Selected Industry Branch............................. 353

Andrea FURKOVÁ - Michaela CHOCHOLATÁ: Spatial Econometric Modelling of Regional Club Convergence in the European Union..... 367

Recenzie

SINN, Hans-Werner: The Euro Trap. On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs - Marek Loužek...................................... 387

MLČOCH, Lubomír: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí

a hodnot - Vladimír Pálko.................................... 391

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz