> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2009 v 12.26 hod.

Eva Zamrazilová: Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce

(Foreign Direct Investments in the Czech Republic: Selected Macroeconomic Issues)......579

Miroslav Kollár: Struktura výroby, vnitroodvětvový obchod a jejich relevance pro teorii optimálních měnových oblastí (Structure of Production, Intraindustry Trade

and Their Relevance for the Optimum Currency Areas Theory)..................603

Jan Vlachy: Dodatečné zdanění nejistých osobních příjmů v důsledku daňové progrese

(The Penalty on Risky Personal Income Due to Tax Rate Progression)..............625

Milan Viturka: Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení

(Competitiveness of Regions and Possibilities of Its Evaluation).................637

Marek Loužek: Ekonomie náboženství - je hypotéza sekularizace opodstatněná?

(Economics of Religion - Is the Secularization Hypothesis Tenable?)...............659

Jan Pavel: Efektivnost obecních obchodních společností při poskytování služeb

(The Effectiveness of the Municipal Firms in Providing the Service)................681

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Julie Chytilová, Natálie Reichlová: Komplexní systémy v teoriích F. A. Hayeka

aH. A. Simona (Complex Systems in the Theories of F. A. Hayek and H. A. Simon).......694

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Iveta Černá: Severní, východní a jižní rozšíření ES/EU prizmatem komparativní ekonomiky (Northern, Eastern and Southern ĚC/EU Enlargement through the Prism of Comparative

Economy)..............................................708

Václav Žďárek, Lenka Gregorová: Ročenka konkurenceschopnosti - nový trend v pohledu

na ekonomiku dané země? (Competitiveness Yearbook - A New Trend of an Approach

to the Country's Economy?).....................................711

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz