> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2016

Záznam přidán/aktualizován: 27. červenec 2016 v 14.31 hod.

Demografie 2016 sam OBSAH | CONTENTS

ČLÁNKY I ARTICLES

3 Terezie Štyglerová

Úvodník Editorial

5 Ladislav Kážmér

Sociálně prostorové nerovnosti v úmrtnosti obyvatelstva velkých českých měst v období let 2001-2011

Socio-spatial Inequalities in Mortality among the Populations of Large Czech Towns in 2001-2011

29 Markéta Arltová - Michaela Antovová

Statistická analýza sebevražednosti v České republice z pohledu časových řad

A Statistical Analysis of Suicide in the Czech Republic in a Time Series Perspective

49 Lucie Vidovidová - Marcela Petrová Kafková

Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci

Regionat Application of the Active Ageing Index (AAI)

SČÍTÁNÍ LIDU I POPULATION CENSUS

67 Snezana Lakcevic - Slavica Vukojicic Sevo - Aleksandra Jovanovic

Population Census in the Republic of Serbia: Generator of Crucial Data on Population and Housing

71 Josef Škrabal - Robert Šanda - Pavlína Habartová

Současný stav přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Current State of Preparations for the 2021 Population and Housing Census

RECENZE j BOOK REVIEWS

73 Kornélia Cséfa I vatová

Fakty o ľmenách v živote obyvateľov SR Facts on Changes in the Lives of the Population of the Slovak Republic

74 Ludmila Fialová

Studie k dějinám obyvatelstva (nejen) na Ostravsku

A Study on the History of the Population in (and beyond) the Ostrava Region

ZPRÁVY I REPORTS

77 Konference RELIK 2015

RELIK Conference 2015

80 Konference Current Trends in Public Sector Research

The 'Current Trends in Public Sector Research' Conference

81 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

82 Evropské výběrové šetření o zdraví (EHÍS 2014)

European Heaith Interview Survey (EHIS2014)

84 Josef Škrabal šedesátiletý

Josef Škrabal on His 60th Birthday

PŘEHLEDY I DIGEST

85 Jarmila Benešová - Petr Dědič

Senioři v mezikrajském srovnání - část I.

Seniors in an Interregiona! Comparison -Part I

BIBLIOGRAFIE I BIBLIOGRAPHY

Názory s utorů se nemusí vždy shodova f je stanovisky redakční rady.

The opinions of the authors do not necessarily reflect those of the editorial board.

Demografie je recenzovaný odborný časopis, který je zařazen v Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných periodik a v citační databázi Scopus.

Demografie is a peer-reviewed journal. The Journal is registered on the List of Czech non-impact peer-reviewed periodica Is and in Scopus, the citation database of peer-reviewed literature.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz