> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2016

Záznam přidán/aktualizován: 27. červenec 2016 v 14.39 hod.

OBSAH I CONTENTS

ČLÁNKY I ARTICLES

ZPRÁVY I REPORTS

111 Renáta Kyzlinková - Anna Šťastná

Reprodukční plány mladých mužů v ČR

Reproductive Plans of Young Men in the Czech Republic

129 Michaela Klapková - Luděk Šidlo -Branislav Šprocha

Koncept prospektivniho věku a jeho aplikace na vybrané ukazatele demografického starnutí

The Concept of Prospective Age and Its Application to Selected Indicators of Demographic Ageing

142 Jana Křesťanova

Analýza vývoje plodnosti na území České republiky po roce 1950 do současnosti za využití dekompozičnich metod

An Analysis of Fertility Trends in the Czech Republic from 1950 to the Present Using Decomposition Methods

SČÍTÁNÍ LIDU I POPULATION CENSUS

159 Pavel Čtrnáct

Příprava světových sčítáni kolem roku 2020 pokračuje

Work Continues on Preparing Censuses around the World for 2020

RECENZE I BOOK REVIEWS

165

Ludmila Fialová

Aktualizované vydání Historického lexikonu obcí

The Revised Edition of the Historical Lexicon of Municipalities

167 Jiří Vopravil

Zdravotně rizikové chováni mládeže v česku

Health-Risk Behaviour among Czech Youth

169 7. ročník konference Mladých demografů

The 7th Conference of Young Demographers

171 Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 85letý

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. on His 85th Birthday

173 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

174 Zástupci Přírodovědecké fakulty na konferenci Americké populační asociace

Representatives of the Faculty of Science at a Conference of the Population Association of America

176 Jubilejní XV. konference o rodinné politice v Senátu PČR

Jubilee 15th Conference on Family Policy in the Senate of the Parliament of the Czech Republic

PŘEHLEDY I DIGEST

179 Petr Dědič

Senioři v mezikrajském srovnání - část II. Seniors in an Interregional Comparison -Part II

BIBLIOGRAFIE I BIBLIOGRAPHY

Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rády.

The opinions of the authors do not necessarily reflect those of the editorial board.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz