> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2016

Záznam přidán/aktualizován: 29. srpen 2016 v 07.24 hod.

Zbyněk Revenda

Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách

Jiří Špalek

Daňové úniky v laboratoři: vliv kontextu na ochotu platit daně

Martin Schmidt

Stanovení nabídkových cen ve veřejných zakázkách: simulace

Veronika Solilová, Danuše Nerudová

Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky

Peter Baláž, Andrej Hamara

Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN

Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová

Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky

Adrej Cupák, Ján Pokrivčák, Marian Rizov

Diverzifikácia spotreby potravín na Slovensku

Knižní recenze

Hana Lipovská

Měnová politika po Velké recesi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz